Aktualności

Miło nam poinformować o nowości wydawniczej poświęconej refleksji nad polskimi tradycjami filozoficznymi, naukowymi i religijnymi w obszarze wychowania. Autorem jest prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł. Praca prof. Kojkoła rzetelnie…
Ze smutkiem informujemy, że 01.05.2023 r. zmarł Profesor Józef Baniak. Profesor J. Baniak był socjologiem i filozofem, jednym z najbardziej cenionych w Polsce socjologów religii. Profesor od wielu lat był…
Miło nam poinformować, że zaplanowany na 2024 r. VII Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego w Gdyni, odbędzie się w dniach 19-21.06.2024 r. Tytuł Kongresu będzie brzmiał: „Religie. Tradycja i nowoczesność”. Treść uchwały…
Zachęcamy do zapoznania się z wyrażonym w uchwale stanowiskiem Zarządu PTR odnośnie do ewentualnej zmiany nazwy dyscypliny „nauki o kulturze i religii”. Treść uchwały - ZOBACZ.
Litewskie Towarzystwo Religioznawcze zaprasza do udziału w konferencji Europejskiego Stowarzyszenia Studiów Religioznawczych (European Association for the Study of Religions, EASR), która odbędzie się w dniach 4-8 września 2023 r. w…
Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o śmierci ks. prof. dr hab. Henryka Zimonia SVD, kapłana Zgromadzenia Słowa Bożego (Misjonarze Werbiści), profesora zwyczajnego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, religioznawcy,…
Miło nam poinformować, że XXIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszania Historii Religii (ang. International Association for the History of Religions, IAHR) w roku 2025 odbędzie się w Krakowie. Gospodarzem Kongresu będzie Uniwersytet Jagielloński…
W imieniu prof. UO dr hab. Joanny Kulskiej oraz dr Anny M. Solarz, jako osób  posiadających naukowy nadzór nad wydaniem numeru specjalnego czasopisma „Religions” (ISSN: 2077-1444, identyfikator MEiN: 17154) nt.…