Międzynarodowe Kongresy Religioznawcze

Polskie Towarzystwo Religioznawcze od roku 2003 organizuje kongresy religioznawcze, które od roku 2008 mają charakter międzynarodowy. Kongresy odbywają się w nieregularnych kilkuletnich odstępach, każdy z nich dedykowany jest odrębnej tematyce. Zwykle też Kongresy organizowane są w partnerstwie z uczelniami wyższymi oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz nauki. W latach 2003-2021 odbyło się sześć Kongresów. Kolejny planowany jest na rok 2024, odbyć ma się w Gdyni.

WYKAZ ZORGANIZOWANYCH PRZEZ PTR MIĘDZYNARODOWYCH KONGRESÓW RELIGIOZNAWCZYCH:

  • 18-20.09.2003 r., Tyczyn – I Kongres Religioznawczy pt. Religioznawstwo polskie w XXI wieku
  • 08-10.09.2008 r., Poznań – II Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. O wielowymiarowości badań religioznawczych (partnerzy: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Centrum Badań Interdyscyplinarnych, Wyższa Szkoła Umiejętności Społecznych, Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Poznaniu)
  • 12-15.09.2011 r., Toruń – III Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religie i religijność w świecie współczesnym (partner: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), strrona internetowa
  • 17-20.06.2015 r., Gdynia – IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata (partner: Akademia Marynarki Wojennej)
  • 14-16.09.2017 r., Toruń – V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Religie w dialogu kultur. Reformacja-Dialog-Kultury (partner: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Fundacja Societas et Ius)
  • 27.06-01.07.2021 r., Kraków – VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Wiara – wyobraźnia – wiedza. Nowe drogi religioznawstwa w XXI wieku (partner: Instytut Religioznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego)