Aktualności

Miło nam poinformować, że XXIII Światowy Kongres Międzynarodowego Stowarzyszania Historii Religii (ang. International Association for the History of Religions, IAHR) w roku 2025 odbędzie się w Krakowie. Gospodarzem Kongresu będzie Uniwersytet Jagielloński…
W imieniu prof. UO dr hab. Joanny Kulskiej oraz dr Anny M. Solarz, jako osób  posiadających naukowy nadzór nad wydaniem numeru specjalnego czasopisma „Religions” (ISSN: 2077-1444, identyfikator MEiN: 17154) nt.…
Serdecznie zapraszamy do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej pt. “Sacred Places. Sacredness – Open to Dialogue or Closed to Changes?”. Organizatorem konferencji jest International Border Studies Center na Uniwersytecie Gdańskim. Odbędzie…
Serdecznie zapraszamy do lektury rozmowy z prof. Bogusławem Górką pt. "Religijne przyczyny agresji militarnej Rosji w Ukrainie". Opublikowana ona została przez serwis Onet na portalu Kobieta XL. Rozmawia Magdalena Gorostiza – tutaj.
W dniu 03.03.2022, Polskie Towarzystwo Religioznawcze zawarło umowę o współpracy z Akademią Marynarki Wojennej. Umowa dotyczy trzech obszarów współpracy: (1) edukacja, (2) nauka i (3) działalność organizacyjna. Za realizację umowy…
W związku z inwazją wojenną Rosji na Ukrainę, pragniemy wyrazić naszą solidarność z walczącym i broniącym swojej Ojczyzny narodem ukraińskim. Szczególne wyrazy solidarności i troski przesyłamy do naszych ukraińskich przyjaciół…
17.12.2021 r. o godz. 19.00, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego zwołane uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 25.11.2021 r. Zebranie odbyło się w…
Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego ustanowione zostało przez XIX Walne Zebranie PTR w dniu 21.04.2021 r. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację. W dniu 25.11.2021 Zarząd PTR ustalił pełną nazwę wyróżnienia jako:…