Aktualności

17.12.2021 r. o godz. 19.00, za pośrednictwem komunikatora Microsoft Teams, odbyło się Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego zwołane uchwałą Zarządu Towarzystwa z dnia 25.11.2021 r. Zebranie odbyło się w…
Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego ustanowione zostało przez XIX Walne Zebranie PTR w dniu 21.04.2021 r. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację. W dniu 25.11.2021 Zarząd PTR ustalił pełną nazwę wyróżnienia jako:…
Niestety ze względu na sytuację pandemiczną konserwatorium zostało odwołane. Po dwuletniej przerwie, w formie stacjonarnej, powraca Konwersatorium Religioznawcze Uniwersytetu Gdańskiego. Najbliższe posiedzenie odbędzie się 20.01.2022 r. o godz. 18.00. Referat wprowadzający…
Serdecznie zapraszamy do lektury rozmowy z prof. Bogusławem Górką pt. "Dekalog jest kodeksem prawa, a nie moralności. Standardowe tłumaczenie generuje jego infantylną interpretację". Opublikowana ona została przez serwis Onet na…
Miło nam poinformować, że wydawany przez Polskiego Towarzystwo Religioznawcze kwartalnik naukowy Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review otrzymał 100 pkt Ministerstwa Edukacji i Nauki. Kwartalnik „Przegląd Religioznawczy – The…
W związku z koniecznością formalnej zmiany siedziby Towarzystwa, Zarząd PTR zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie, które ureguluje tę kwestię. Zebranie odbędzie się 17.12.2021 o godz. 19.00. Zebranie, ze względu na sytuację…
Zapraszamy do udziału w trzeciej międzynarodowej konferencji z politologii religii pt. Religia i polityka w kontekście "epokowej zmiany". Czy jesteśmy świadkami narodzin nowego paradygmatu? Odbędzie się ona na Uniwersytecie Kardynała…
W dniach 27 czerwca – 1 lipca 2021 r. w Krakowie odbył się zorganizowany przez Instytut Religioznawstwa Uniwersytety Jagiellońskiego oraz Polskie Towarzystwo Religioznawcze VI Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. Wiara –…