Wyróżnienie PTR - regulamin

REGULAMIN

przyznawania

Wyróżnienia Naukowego

Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

LAUREA SCIENTIAE RELIGIONUM

 

Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego ustanowione zostało przez

XIX Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 21.04.2021 r.

 

§ 1

Wyróżnienie Naukowe Polskiego Towarzystwa Religioznawczego – Laurea Scientiae Religionum, zwane dalej Wyróżnieniem PTR, przyznawane jest ludziom nauki za szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa; za wybitne zasługi dla badań religioznawczych i naukową rzetelność w dążeniu do prawdy.

 

§ 2

Wyróżnienie PTR nadaje Kapituła, w której skład wchodzi Zarząd PTR oraz wszyscy dotychczasowi laureaci. 

 

§ 3

Wyróżnienie PTR przyznawane jest nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.

 

§ 4

Wyróżnienie PTR można otrzymać tylko jeden raz.

 

§ 5

Wyróżnienie nadawane jest na wniosek minimum pięciu członków zwyczajnych PTR należących do Towarzystwa nie krócej niż dwa lata oraz mających uregulowane składki członkowskie. Wniosek musi zawierać uzasadnienie spełniania kryteriów opisanych w §1 niniejszego regulaminu.

 

§ 6

Decyzja odnośnie do przyznania Wyróżnienia PTR zapada bezwzględną większością głosów członków Kapituły w głosowaniu jawnym. Może ono zostać przeprowadzone na drodze elektronicznej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa PTR.

 

§ 7

Wyróżniony musi wyrazić zgodę na przyjęcie Wyróżnienia PTR.

 

§ 8

Wyróżnienie PTR przedstawione jest w postaci dyplomu oraz statuetki. Nazwisko i biografia wyróżnionego publikowane  są na stronie internetowej PTR.

 

§ 9

Uroczyste wręczenie Wyróżnienia PTR odbywa się przy okazji:

  • organizowanego pod egidą PTR Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego;
  • Walnego Zebrania PTR;
  • konferencji lub seminarium naukowego organizowanego jako inicjatywa PTR.

Wyjątkowo, za zgodą Kapituły, wyróżnienie może być wręczone przy innej okazji.

 

§ 10

Wręczenia Wyróżnienia PTR dokonuje członek Kapituły lub wskazany przez Kapitułę członek zwyczajny Towarzystwa. Wręczenie poprzedzone jest laudacją na cześć wyróżnionego.

 

§ 11

W przypadku stwierdzenia, że laureat Wyróżnienia PTR sprzeniewierzył się jego ideałom, Kapituła ma prawo do jego odebrania. Wyróżniony może się od tej decyzji odwołać do Walnego Zebrania PTR.