Wyróżnienie Naukowe Polskiego Towarzystwa Religioznawczego – Laurea Scientiae Religionum

Aktualności

Wyróżnienie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego ustanowione zostało przez XIX Walne Zebranie PTR w dniu 21.04.2021 r. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację. W dniu 25.11.2021 Zarząd PTR ustalił pełną nazwę wyróżnienia jako: „Wyróżnienie Naukowe Polskiego Towarzystwa Religioznawczego – Laurea Scientiae Religionum”, regulamin jego nadawania oraz projekt statuetki dla laureatów. Autorem projektu statuetki jest prof. UAM dr hab. Jacek Zydorowicz.

Wyróżnienie Naukowe Polskiego Towarzystwa Religioznawczego – Laurea Scientiae Religionum, przyznawane jest ludziom nauki za szerzenie i pogłębianie wiedzy w dziedzinie religioznawstwa oraz za wybitne zasługi dla badań religioznawczych i naukową rzetelność w dążeniu do prawdy. W skład kapituły przyznającej wyróżnienie wchodzi Zarząd PTR oraz wszyscy laureaci.

Dokumenty: