Informacje dla członków PTR

Roczna opłata członkowska w Polskim Towarzystwie Religioznawczym wynosi 100,00 zł.

Opłata musi być wniesona do 31.01 roku, którego dotyczy. 

Przelew prosimy opisywać w następujący sposób: "Imię i nazwisko, rok za który płacona jest składka".

Aktualnie obowiązująca wysokość opłata za członkostwo w Polskim Towarzystwie Religioznawczy została ustalona przez Zarząd PTR w uchwale nr 3/2021 - zobacz.


Dane do przelewu:

Nr konta: 06 1160 2202 0000 0000 5515 6254

Polskie Towarzystwo Religioznawcze

ul. Jaracza 1,

00-959 Warszawa