Informacje dla członków PTR

Roczna opłata członkowska w Polskim Towarzystwie Religioznawczym: 50,00 zł 

Opłata za roczną prenumeratę kwartalnika Przegląd Religioznawczy: 80,00 zł

Roczna opłata członkowska połączona z prenumeratą kwartalnika Przegląd Religioznawczy: 120,00 zł 

Aktualnie obowiązująca wysokość opłata za członkostwo w Polskim Towarzystwie Religioznawczy oraz prenumeratę kwartalnika Przegląd Religioznawczy została ustalona na posiedzeniu Zarządu PTR w dniu 29.06.2015 r.


Dane do przelewu:

Nr konta: 06 1160 2202 0000 0000 5515 6254

Polskie Towarzystwo Religioznawcze

ul. Jaracza 1,

00-959 Warszawa