Nadzwyczajne Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Religioznawczego | 17.12.2021, godz. 19.00.

Aktualności poniedziałek, 29 listopad 2021 14:38

W związku z koniecznością formalnej zmiany siedziby Towarzystwa, Zarząd PTR zwołuje nadzwyczajne Walne Zebranie, które ureguluje tę kwestię. Zebranie odbędzie się 17.12.2021 o godz. 19.00. Zebranie, ze względu na sytuację pandemiczną w Polsce, odbędzie się w formie online za pośrednictwem komunikatora Teams. 

Do udziału w Zebraniu uprawionych jest 68 członkiń i członków zwyczajnych PTR. Ich lista znajduje się tutaj - https://www.ptr.edu.pl/index.php/o-towarzystwie/aktualnosci/item/134-czlonkowie-ptr-2021-list-of-members-of-association-2021. Żeby zebranie było ważne, konieczna jest obecność przynajmniej połowy członków. W związku z tym apelujemy o udział w Zebraniu.

Porządek obrad, link do połączenia online oraz uchwała, która będzie podjęta na Zebraniu zostaną przesłane do członów PTR poprzez e-mail. 

Link do uchwały Zarządu PTR na temat zwołania nadzwyczajnego Walnego Zebrania - tutaj.