Członkowie PTR | 2021 / List of members of Association | 2021

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja 

Order number | Academic title | Name | Surname | Affiliation

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 10. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 12. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 13. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 14. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 16. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 17. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 18. dr hab. Rafał Dudała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 19. dr hab. Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 20. dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej 
 22. dr hab. Marek Delong, Politechnika Rzeszowska
 23. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 24. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 25. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 26. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 27. dr hab. Adam Jan Karpiński, Gdańska Szkoła Wyższa 
 28. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 29. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 30. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 31. dr hab. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański
 32. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 33. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 34. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 35. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński
 36. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 37. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 38. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 40. dr hab. Anna Zasuń, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 41. dr hab. Jacek Zydorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 42. dr Jakub Bohuszewicz, Uniwersytet Jagielloński
 43. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej
 44. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 45. dr Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 46. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 47. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 48. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 49. dr Magdalena Krawczyk, 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
 50. dr Joanna Krotofil, Uniwersytet Jagielloński
 51. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 52. dr Joanna Malita-Król, Uniwersytet Jagielloński 
 53. dr Andrzej Molenda
 54. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 55. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 56. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 57. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 58. dr Anna M. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 59. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 60. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 61. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 62. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 63. dr Natalia Zawiejska, Uniwersytet Jagielloński
 64. mgr Ewelina Berdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 65. mgr Rafał Berger
 66. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 67. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 68. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 69. mgr Łukasz Kleska, Polskie Towarzystwo Religioznawcze
 70. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 71. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński