Członkowie PTR | 2021 / List of members of Association | 2021

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja 

Order number | Academic title | Name | Surname | Affiliation

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 10. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 12. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 13. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 14. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 16. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 17. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 18. dr hab. Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 19. dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 20. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej 
 21. dr hab. Marek Delong, Politechnika Rzeszowska
 22. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 23. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 24. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 25. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 26. dr hab. Adam Jan Karpiński, Gdańska Szkoła Wyższa 
 27. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 28. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 29. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 30. dr hab. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański
 31. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 32. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 33. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 34. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński
 35. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 36. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 37. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 38. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 39. dr hab. Jacek Zydorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. dr Jakub Bohuszewicz, Uniwersytet Jagielloński
 41. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej
 42. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 43. dr Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 44. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 45. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 46. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 47. dr Magdalena Krawczyk, 1 Regionalna Baza Logistyczna w Wałczu
 48. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 49. dr Joanna Malita-Król, Uniwersytet Jagielloński 
 50. dr Andrzej Molenda
 51. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 52. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 53. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 54. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 55. dr Anna M. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 56. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 57. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 58. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 59. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 60. dr Natalia Zawiejska, Uniwersytet Jagielloński
 61. mgr Rafał Berger
 62. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 63. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 64. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 65. mgr Łukasz Kleska, Polskie Towarzystwo Religioznawcze
 66. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 67. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński
 68. mgr Ewelina Nyske, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile