UWAGA – XIX Walne Zebranie PTR w formie zdalnej

Aktualności wtorek, 30 marzec 2021 18:50

W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, Zarząd PTR podjął decyzję, że zaplanowane na 21.04.2021 r. XIX Walne Zebranie Towarzystwa odbędzie się w formie zdalnej.

Walne Zebranie PTR w formie zdalnej zostanie zorganizowane za pośrednictwem platformy Microsoft Teams. Członkowie PTR wymienieni w wykazie Członków Zwyczajnych Towarzystwa (tutaj) otrzymają za pośrednictwem e-mail link do udziału w zebraniu oraz niezbędne instrukcje najpóźniej do 20.04.2021 r. W formie zdalnej odbędzie się całość Walnego Zebranie, również część wyborcza.

Odnośnie zasad organizacji Walnego Zebrania w dalszym ciągu obowiązuje uchwała Zarządu nr 1/2021 (tutaj).