V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. „Religie w dialogu kultur. Reformacja-Dialog-Kultury”

Aktualności niedziela, 17 wrzesień 2017 15:56

W dniach 14-16.09.2017 w Toruniu odbył się V Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. „Religie w dialogu kultur”. Organizatorami Kongresu obok naszego Towarzystwa był Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych UMK, Wydział Nauk Pedagogicznych UM, Wydział Teologiczny UMK) oraz Fundacja Societas et Ius.

 

W ramach V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego odbyły się trzy sesje plenarne pod następującymi tytułami:

  • Protestantyzm – religia – wolność;
  • Religia – nauka – dialog;
  • Współczesne imitacje religii;
  • Religie w kulturze współczesnej.

Obrady kongresowe toczyły się zaś w następujących sekcjach: Dziedzictwo kulturowe reformacji; Reformacja – oświata i kształcenie; Reformacyjne dziedzictwo polskiego środowiska ewangelikalnego; Nowe problemy filozofii religii; Historia i teoria religii; Aksjologia religii; Antropologia religii; Religia a nauka; Religijność Europy i świata; Socjologia religii; Religie w poszukiwaniu nowej duchowości; Edukacja religijna dla kultury dialogu; Religie wschodu i zachodu. Interakcje; Muzułmanie w Europie i Ameryce; Religia a polityka; Dialog międzyreligijny; Biblia w dialogu kultur i wyznań; Badania nad językiem religijnym; Religie a wychowanie do dialogu; Tradycja w katolicyzmie i protestantyzmie; Media a religia; Poezja a religia; Mythological and religious motives in world cultures; Metafizyka religii.

W Kongresie wzięło udział ponad dwustu reprezentujących różne ośrodki akademickie uczonych zajmujących się religioznawstwem i dziedzinami pokrewnymi.

Zobacz:

Oficjalna strona internetowa V Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego