Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

Aktualności piątek, 20 listopad 2015 21:15

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 13.11.2015 r. przyjęto uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Zbigniewowi Stachowskiemu tytułu „Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego”. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację, prof. dr hab. Zbigniew Stachowski tytuł przyjął.