IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy

Aktualności środa, 01 lipiec 2015 20:51

W dniach 17-20.06.2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej odbył się IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. „Religa a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata”. Kongres został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze oraz Akademię Marynarki Wojennej. W gronie honorowych patronów Kongresu znaleźli się: rektor-komendant Akademii Marynarki kmdr prof. dr hab. Tomasz Szubrycht; prezydent Miasta Gdyni dr Wojcicach Szczurek oraz marszałek Województwa Pomorskiego Mieczysław Struk. Specjalny list do uczestników Kongresu skierował także Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz. Na czele rady programowej przedsięwzięcia stanął prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, komitetowi organizacyjnemu przewodniczył zaś dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW.

W ramach Kongresu zrealizowano 15 sekcji tematycznych, takich jak:

- Nowe problemy filozofii religii;
- Przedmiotowe, teoretyczne i metodologiczne trendy w religioznawstwie. Aspekt historyczny i współczesny;
- Aksjologia religii;
- Antropologia religii;
- Tożsamość religijna;
- Religijność Europy i świata;
- Socjologia religii;
- Nowa duchowość;
- Pedagogika religii;
- Religie wschodu;
- Islam w Europie;
- Religia a polityka;
- Kultury i religie;
- Badania nad językiem religijnym;
- Psychologia religii.
W ramach poszczególny sekcji obradowało ok. 250 uczestników. Wydarzenie zostało ponadto uświetnione czterema wykładami plenarnymi:

- Standardy racjonalności w sferze sacrum i w sferze profanum (prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz);
- Medialno-popkulturowe „wariancje” sacrum (dr Ewa Stachowska);
- Krytyczne kategorie nowoczesnego religioznawstwa: perspektywa wielokulturowa (prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz);
- Sakralizacji i ambiwalencja. Polska myśl filozoficzno-społeczna o religii (dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW).

W trakcie IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego księgami pamiątkowymi uhonorowani zostali prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz oraz długoletni prezes Polskiego Towarzystwa Religioznawczego prof. dr hab. Zbigniew Stachowski. Wybrane zostały także nowe władze PTR, na czele którego stanął dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW.

-----

Galeria zdjęć z IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego - zobacz

Oficjalna strona internetowa IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego - zobacz

Program obrad IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego - zobacz

Program obraz IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego wraz z zestawieniem abstraktów - zobacz

List Ministra Pracy i Polityki Społecznej pana Władysława Kosiniaka-Kamysza do uczestników oraz organizatorów IV Międzynarodowego Kongresu Religioznawczego - zobacz