Prof. Jerzy Kojkoł | Filozofia, religia wychowanie. Szkice z polskiej myśli filozoficzno-społecznej…

Aktualności piątek, 16 czerwiec 2023 18:50

Miło nam poinformować o nowości wydawniczej poświęconej refleksji nad polskimi tradycjami filozoficznymi, naukowymi i religijnymi w obszarze wychowania. Autorem jest prof. AMW dr hab. Jerzy Kojkoł.


Praca prof. Kojkoła rzetelnie informuje o zróżnicowanym charakterze prezentowanych poglądów na zagadnienia związane z filozoficznymi, naukowymi i religijnymi podstawami wychowania. Przybliża refleksję polskich filozofów, tych znanych i tych dzisiaj wręcz zapoznanych, w sposób jasny i wyraźny.

z recenzji prof. dra hab. Leszka Gawora

Recenzowana praca stanowi ciekawą publikację syntetyzującą problemy z pogranicza filozofii, edukacji i religii. Odwołanie do uczonych, jeśli nie zapomnianych, to jednak mniej obecnych we współczesnej kulturze jest bardzo cennym zabiegiem, szczególnie w dobie współczesnej „ucieczki do przodu” części badaczy. [...] Jest to najlepszy moment, aby ukazać nasz – w sensie narodowy – dorobek, a jednocześnie wyeksponować oryginalność czy swoistą wyjątkowość polskiej myśli filozoficznej i pedagogicznej.

z recenzji dra hab. Sławomira Sztobryna, prof. Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej


Książkę można nabyć na stronie internetowej Wydawnictwa Naukowego Scholar – TUTAJ.