Członkowie PTR | 2023 / List of members of Association | 2023

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja 

Order number | Academic title | Name | Surname | Affiliation

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 6. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 7. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 8. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 9. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 10. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 11. prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 12. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 13. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 14. prof. dr hab. Krzysztof Mech, Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 16. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 17. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 18. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 19. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 20. prof. dr hab. Andrzej Szyjewski, Uniwersytet Jagielloński
 21. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 23. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej 
 24. dr hab. Piotr CzarneckiUniwersytet Jagielloński
 25. dr hab. Marek Delong, Politechnika Rzeszowska 
 26. dr hab. Piotr DomerackiUniwersytet Mikołaja Kopernika
 27. dr hab. Rafał Dudała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 28. dr hab. Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 29. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 30. dr hab. Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 31. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 32. dr hab. Dorota JewdokimowUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani
 33. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 35. dr hab. Adam Jan Karpiński, Gdańska Szkoła Wyższa 
 36. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 37. dr hab. Mariusz Kuciński, Akademia Kujawsko-Pomorska
 38. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 39. dr hab. Marcin Lisiecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 40. dr hab. Rafał Łętocha, Uniwersytet Jagielloński
 41. dr hab. Henryk Machoń, Politechnika Opolska 
 42. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 43. dr hab. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański
 44. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 45. dr hab. Dominika Motak, Uniwersytet Jagielloński
 46. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 47. dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 48. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 49. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński
 50. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 51. dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 52. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 53. dr hab. Marcin Rzepka, Uniwersytet Jagielloński
 54. dr hab. Małgorzata Sacha, Uniwersytet Jagielloński
 55. dr hab. Jacek Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 56. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 57. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 58. dr hab. Anna Zasuń, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 59. dr hab. Jacek Zydorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 60. dr Jakub Bohuszewicz, Uniwersytet Jagielloński
 61. dr Matylda CiołkoszUniwersytet Jagielloński
 62. dr Maciej Czeremski, Uniwersytet Jagielloński
 63. dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Uniwersytet Jagielloński
 64. dr Robert Czyżykowski, Uniwersytet Jagielloński
 65. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej
 66. dr Natasza Doiczman-Łoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 67. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 68. dr Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 69. dr Joanna GruszewskaUniwersytet Jagielloński 
 70. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 71. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 72. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 73. dr Joanna Krotofil, Uniwersytet Jagielloński
 74. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 75. dr Anna Maćkowiak, Uniwersytet Jagielloński 
 76. dr Joanna Malita-Król, Uniwersytet Jagielloński 
 77. dr Andrzej Molenda
 78. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 79. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 80. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 81. dr Anna M. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 82. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 83. dr Łukasz Stypuła, Uniwersytet Jagielloński
 84. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 85. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 86. dr Krzysztof Ulanowski, Uniwersytet Gdański
 87. dr Grzegoż Wodziński, Centralna Biblioteka Wojskowa 
 88. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 89. dr Natalia Zawiejska, Uniwersytet Jagielloński
 90. mgr Ewelina Berdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 91. mgr Rafał Berger
 92. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 93. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 94. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 95. mgr Łukasz Kleska, Polskie Towarzystwo Religioznawcze
 96. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 97. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński