Członkowie PTR | 2022 / List of members of Association | 2022

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja 

Order number | Academic title | Name | Surname | Affiliation

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 5. prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 6. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 7. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 8. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 9. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 10. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 11. prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 12. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 13. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 14. prof. dr hab. Krzysztof Mech, Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 16. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 17. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 18. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 19. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 20. prof. dr hab. Andrzej Szyjewski, Uniwersytet Jagielloński
 21. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 22. dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 23. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej 
 24. dr hab. Piotr CzarneckiUniwersytet Jagielloński
 25. dr hab. Marek Delong, Politechnika Rzeszowska 
 26. dr hab. Piotr DomerackiUniwersytet Mikołaja Kopernika
 27. dr hab. Rafał Dudała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 28. dr hab. Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 29. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 30. dr hab. Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 31. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 32. dr hab. Dorota JewdokimowUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani
 33. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 35. dr hab. Adam Jan Karpiński, Gdańska Szkoła Wyższa 
 36. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 37. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 38. dr hab. Marcin Lisiecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 39. dr hab. Rafał Łętocha, Uniwersytet Jagielloński
 40. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 41. dr hab. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański
 42. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 43. dr hab. Dominika Motak, Uniwersytet Jagielloński
 44. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 45. dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 46. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 47. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński
 48. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 49. dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 50. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 51. dr hab. Marcin Rzepka, Uniwersytet Jagielloński
 52. dr hab. Małgorzata Sacha, Uniwersytet Jagielloński
 53. dr hab. Jacek Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 54. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 55. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 56. dr hab. Anna Zasuń, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 57. dr hab. Jacek Zydorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 58. dr Jakub Bohuszewicz, Uniwersytet Jagielloński
 59. dr Maciej Czeremski, Uniwersytet Jagielloński
 60. dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Uniwersytet Jagielloński
 61. dr Robert Czyżykowski, Uniwersytet Jagielloński
 62. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej
 63. dr Natasza Doiczman-Łoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 64. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 65. dr Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 66. dr Joanna GruszewskaUniwersytet Jagielloński 
 67. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 68. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 69. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 70. dr Joanna Krotofil, Uniwersytet Jagielloński
 71. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 72. dr Anna Maćkowiak, Uniwersytet Jagielloński 
 73. dr Joanna Malita-Król, Uniwersytet Jagielloński 
 74. dr Andrzej Molenda
 75. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 76. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 77. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 78. dr Anna M. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 79. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 80. dr Łukasz Stypuła, Uniwersytet Jagielloński
 81. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 82. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 83. dr Krzysztof Ulanowski, Uniwersytet Gdański
 84. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 85. dr Natalia Zawiejska, Uniwersytet Jagielloński
 86. mgr Ewelina Berdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 87. mgr Rafał Berger
 88. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 89. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 90. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 91. mgr Łukasz Kleska, Polskie Towarzystwo Religioznawcze
 92. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 93. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński