Zmarł dr Leonard Pełka

Aktualności piątek, 28 luty 2020 22:21

Z głębokim smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci dr. Leonarda Pełki, wybitnego badacza obrzędowości i demonologii; członka Polskiego Towarzystwa Religioznawczego od 1958 r.

Leonard Pełka urodził się 6.11.1929 r. W roku 1959 ukończył studia na Uniwersytecie Warszawskiem. Doktorat uzyskał w 1977 r. na Uniwersytecie Łódzkim broniąc pracę pt. Demonologia ludowa regionu lubelsko-rzeszowskiego (studium etnologiczno-historyczne). Zmarł 21.02.2020 r.

Rodzinie i Najbliższym składamy wyrazy głębokiego współczucia.

Wybrane praca dr. Leonarda Pełki:

  • U stóp słowiańskiego parnasu, 1960,
  • Śladami pierwotnych wierzeń, 1963
  • Kościół rzymskokatolicki w dziejach Państwa Polskiego, 1966
  • Polski rok obrzędowy. Tradycje i współczesność, 1980
  • Polska demonologia ludowa, 1987
  • Społeczne wymiary kultury obrzędowej. Studium kulturologiczno-religioznawcze, 1989,
  • Rytuały - obrzędy - święta, 1989,
  • Diabeł podlaski (wspólnie z Wiktorynem Grabczewskim), 1996.

Uroczystość pożegnania zmarłego odbędzie się 05.03.2020 r. o godz. 12.00 w Domu Pogrzebowym STYKS w Warszawie (ul. Św. Wincentego 79). Prochy zmarłego zostaną złożone do grobu rodzinnego na Cmentarzu Bródnowskim.