Członkowie PTR | 2020 / List of members of Association | 2020

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja 

Order number | Academic title | Name | Surname | Affiliation

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 10. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 12. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 13. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 14. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 16. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 17. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 18. dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 20. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 21. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 23. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 24. dr hab. Adam Jan Karpiński, Gdańska Szkoła Wyższa 
 25. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 26. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 27. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 28. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 29. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 30. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 31. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 32. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 33. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 35. dr hab. Jacek ZydorowiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 36. dr Jakub BohuszewiczUniwersytet Jagielloński
 37. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej
 38. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 39. dr Jarema DrozdowiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 41. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 42. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 43. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 44. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 45. dr Joanna Malita-Król, Uniwersytet Jagielloński 
 46. dr Andrzej Molenda
 47. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 48. dr Leonard Pełka 
 49. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 50. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 51. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 52. dr Anna M. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 53. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 54. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 55. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 56. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 57. dr Natalia Zawiejska, Uniwersytet Jagielloński
 58. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 59. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 60. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 61. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 62. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 63. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 64. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński
 65. mgr Ewelina Nyske, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile