Członkowie PTR | 2020 / List of members of Association | 2020

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja 

Order number | Academic title | Name | Surname | Affiliation

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 10. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 11. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 12. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 13. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 14. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 15. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 16. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 17. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 18. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 19. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 20. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 23. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 24. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 25. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 26. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 27. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 28. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 29. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 30. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 31. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 33. dr Jakub BohuszewiczUniwersytet Jagielloński
 34. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej
 35. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 36. dr Jarema DrozdowiczUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 38. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 40. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 41. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 42. dr Joanna Malita-Król, Uniwersytet Jagielloński 
 43. dr Andrzej Molenda
 44. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 45. dr Leonard Pełka 
 46. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 47. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 48. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 49. dr Anna M. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 50. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 51. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 52. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 53. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 54. dr Natalia Zawiejska, Uniwersytet Jagielloński
 55. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 56. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 57. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 58. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 59. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 60. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 61. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński
 62. mgr Ewelina Nyske, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile