Relacja z seminarium PTR – Gdynia, 23-24.06.2019 r. | II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. RELIGIA W ŻYCIU PUBLICZNYM

Aktualności wtorek, 28 maj 2019 12:09

W dniach 23-24.04.2019 r. Polskie Towarzystwo Religioznawcze wraz z Wydziałem Nauk Humanistycznych Akademii Marynarki Wojennej zorganizowało II Ogólnopolskie Seminarium Naukowe pt. Religia w życiu publicznym. W trakice seminarium wygłoszono następujące referaty:

 • prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz – Grzechy Watykanu
 • prof. dr hab. Józef Baniak – Religia a sens życia i szczęście człowieka w wyobrażeniach i ocenach młodzieży polskiej
 • dr hab. Adam Jan Karpiński – Rola religii w konstruowaniu rzeczywistości publicznej
 • dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW – Religia w życiu publicznym. Idee katolickiego totalizmu i jego krytyka
 • dr Svitlana Lizakowska – Reminiscencje postaw ateistycznych w procesie rozwoju wolontariatu na Ukrainie: stan obecny i perspektywy
 • dr hab. Sławomir Sztajer – Media społecznościowe w religijności młodych Polaków
 • dr Jarema Drozdowicz – Totalitarna duchowość w nazistowskich Niemczech. O roli religii w modelu edukacji autorytarnej
 • dr Juliusz Iwanicki – Nowe autodafe. Zmediatyzowane incydenty publicznego palenia przedmiotów w archidiecezjach gdańskiej i przemyskiej
 • dr hab. Jacek Zydorowicz – Twarze terroryzmu religijnego. Od maski do selfie
 • dr hab. Stanisław Musiał – Państwo a chrześcijanie w Europie Zachodniej
 • dr hab. Paweł Borecki – Normatywna zasada świeckości państwa i jej erozja w Polsce po roku 1989
 • dr hab. Lidia Burzyńska-Wentland, prof. AMW – Ograniczanie praktyk religijnych i rugowanie wartości chrześcijańskich z życia uczniów i ich rodzin przez władze oświatowe w okresie PRL-u we wspomnieniach nauczycieli
 • dr hab. Bogusław Gogol, prof. AMW – „Nie należy … dopuszczać do przesadnej popularyzacji … papieża Pawła VI i jego wystąpień”. Cenzura prewencyjna a ograniczanie wpływu Kościoła katolickiego na społeczeństwo w Polsce w latach tzw. małej stabilizacji
 • dr hab. Krzysztof Kosior, prof. UMCS – Religia w dzisiejszych Chinach
 • dr Sebastian Dama – Potencjał edukacyjny cyberprzestrzeni w kształceniu religijnym. Zarys problemu
 • mgr Paweł Kusiak – Kościół katolicki jako podmiot na współczesnej polskiej scenie politycznej