Członkowie Towarzystwa w roku 2019 / The members of association in 2019

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 11. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 12. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 13. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 14. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 15. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 16. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 17. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 18. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 19. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 20. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 21. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 22. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 23. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 24. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 25. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 26. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 27. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 28. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 29. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 30. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 32. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 33. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 34. dr Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 35. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 36. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 37. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 38. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 39. dr Andrzej Molenda
 40. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 41. dr Leonard Pełka 
 42. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 43. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 44. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 45. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 46. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 47. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 48. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 49. dr Anna Zasuń, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 50. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 51. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 52. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 53. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 54. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 55. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 56. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński
 57. mgr Ewelina Nyske, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile