Członkowie Towarzystwa w roku 2019 / The members of association in 2019

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 11. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 12. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 13. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 14. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 15. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 16. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 17. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 18. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 20. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 21. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 22. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 23. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 24. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 25. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 26. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 27. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 28. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 29. dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 30. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 31. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 32. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 33. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 34. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 35. dr Leonard Pełka 
 36. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 37. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 38. dr Ewa Stachowska Uniwersytet Warszawski
 39. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. dr Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 41. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 42. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 43. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 44. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 45. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 46. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 47. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 48. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 49. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński