Członkowie Towarzystwa w roku 2018 / The members of association in 2018

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 11. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 12. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 13. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 14. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 15. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 16. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 17. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 18. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 20. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 21. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 22. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 23. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 24. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 25. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 26. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 27. dr hab, Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 29. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 30. dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 31. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 32. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 34. dr Andrzej Molenda, Uniwersytet Jagielloński
 35. dr Leonard Pełka 
 36. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 37. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 38. dr Ewa Stachowska Uniwersytet Warszawski
 39. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 40. dr Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 41. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 42. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 43. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 44. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 45. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 46. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 47. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 48. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 49. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński