Członkowie Towarzystwa w roku 2017 / The members of association in 2017

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 11. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 12. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 13. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 14. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 15. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 16. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 17. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 18. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 20. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 21. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 22. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 23. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 24. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 25. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 26. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 27. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 28. dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 29. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 30. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 31. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 32. dr Leonard Pełka 
 33. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 34. dr Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 35. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 36. dr Ewa Stachowska Uniwersytet Warszawski
 37. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 38. dr Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 39. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 40. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 41. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 42. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 43. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 44. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 45. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 46. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński