Członkowie Towarzystwa w roku 2017 / The members of association in 2017

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 11. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 12. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 13. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 14. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 15. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 16. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 17. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 18. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 19. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 20. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 21. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 22. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 23. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 24. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 25. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 26. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 27. dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 28. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 29. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 30. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 31. dr Leonard Pełka 
 32. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 33. dr Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 34. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 35. dr Ewa Stachowska Uniwersytet Warszawski
 36. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 37. dr Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 38. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 39. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 40. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 41. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 42. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 43. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 44. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 45. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński