Członkowie PTR | 2024 / List of members of Association | 2024

 

 1. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 2. prof. dr hab. Krzysztof Brzechczyn, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Piotr Gutowski, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 5. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 7. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 8. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 9. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 10. prof. dr hab. Tomasz Kupś, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 11. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 12. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 13. prof. dr hab. Krzysztof Mech, Uniwersytet Jagielloński
 14. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 15. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 16. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 17. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 18. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 19. prof. dr hab. Andrzej Szyjewski, Uniwersytet Jagielloński
 20. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 21. dr hab. Remigiusz T. Ciesielski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 22. dr hab. Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej 
 23. dr hab. Piotr Czarnecki, Uniwersytet Jagielloński
 24. dr hab. Marek Delong, Politechnika Rzeszowska 
 25. dr hab. Piotr Domeracki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 26. dr hab. Rafał Dudała, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 27. dr hab. Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 28. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 29. dr hab. Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 30. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 
 31. dr hab. Dorota Jewdokimow, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznani
 32. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 33. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 34. dr hab. Adam Jan Karpiński, Gdańska Szkoła Wyższa 
 35. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 36. dr hab. Mariusz Kuciński, Akademia Kujawsko-Pomorska
 37. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 38. dr hab. Marcin Lisiecki, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 39. dr hab. Rafał Łętocha, Uniwersytet Jagielloński
 40. dr hab. Jarosław Macała, Uniwersytet Zielonogórski
 41. dr hab. Henryk Machoń, Politechnika Opolska 
 42. dr hab. Grzegorz Majkowski, Akademia Marynarki Wojennej 
 43. dr hab. Monika Mazurek, Uniwersytet Gdański
 44. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 45. dr hab. Dominika Motak, Uniwersytet Jagielloński
 46. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 47. dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 48. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 49. dr hab. Elżbieta Przybył-Sadowska, Uniwersytet Jagielloński
 50. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 51. dr hab. Marek Rembierz, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 52. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 53. dr hab. Marcin Rzepka, Uniwersytet Jagielloński
 54. dr hab. Małgorzata Sacha, Uniwersytet Jagielloński
 55. dr hab. Jacek Sójka, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 56. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 57. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 58. dr hab. Anna Zasuń, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie
 59. dr hab. Jacek Zydorowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 60. dr Jakub Bohuszewicz, Uniwersytet Jagielloński
 61. dr Matylda Ciołkosz, Uniwersytet Jagielloński
 62. dr Maciej Czeremski, Uniwersytet Jagielloński
 63. dr Aneta Czernatowicz-Kukuczka, Uniwersytet Jagielloński
 64. dr Robert Czyżykowski, Uniwersytet Jagielloński
 65. dr Sebastian Dama, Akademia Marynarki Wojennej
 66. dr Natasza Doiczman-Łoboda, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 67. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 68. dr Jarema Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 69. dr Joanna Gruszewska, Uniwersytet Jagielloński 
 70. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 71. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 72. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 73. dr Joanna Krotofil, Uniwersytet Jagielloński
 74. dr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 75. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 76. dr Anna Maćkowiak, Uniwersytet Jagielloński 
 77. dr Joanna Malita-Król, Uniwersytet Jagielloński 
 78. dr Andrzej Molenda
 79. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 80. dr Przemysław Piwowarczyk, Uniwersytet Śląski w Katowicach 
 81. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 82. dr Anna M. Solarz, Uniwersytet Warszawski
 83. dr Ewa Stachowska, Uniwersytet Warszawski
 84. dr Łukasz Stypuła, Uniwersytet Jagielloński
 85. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 86. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 87. dr Krzysztof Ulanowski, Uniwersytet Gdański
 88. dr Grzegoż Wodziński, Muzeum Niepodległości w Warszawie
 89. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 90. dr Natalia Zawiejska, Uniwersytet Jagielloński
 91. mgr Ewelina Berdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 92. mgr Rafał Berger
 93. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 94. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 95. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 96. mgr Łukasz Kleska, Polskie Towarzystwo Religioznawcze
 97. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński