Aktualności

Dr hab. Jerzy Kojkoł, prof. AMW oraz dr Ewa Stachowska pragną zaprosić polskich naukowców i badaczy z obszru religioznawstwa do zgłaszania artykułów do czasopisma Przegląd Religioznawczy. Zgłaszane tematy muszą być…
Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 13.11.2015 r. przyjęto uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Zbigniewowi Stachowskiemu tytułu „Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego”. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację,…
W dniach 17-20.06.2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej odbył się IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. „Religa a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata”. Kongres został zorganizowany przez Polskie Towarzystwo Religioznawcze oraz Akademię…