Przegląd Religioznawczy / The Religious Studies Review – 1 (267) 2018

 Spis treści / table of contents


 Cały numer / full text version


 1. Zbigniew Drozdowicz – O Kościele katolickim bez namaszczenia

On the Roman Church without anointing


 2. Zbigniew Drozdowicz – Wstyd ujawniany. Glosa do dyskusji o Kościele katolickim (i nie tylko)

Shame revealed. Gloss to the discussion about the Catholic Church (and not only)


 3. Józef Baniak – Kryzys powołanych czy kryzys powołań? Zakonne powołania sióstr i braci w Polsce w latach 1900-2017


 4. Artur Jocz – Religijne i duchowe ambicje literatury polskiej. Wybrane przykłady


 5. Jerzy Kaczmarek – Inscenizacje Parsifala Richarda Wagnera na Festiwalu w Bayreuth. Od sekularyzmu do postsekularyzmu


 6. Remigiusz T. Ciesielski – Obrazy współczesnej religijności w przekazach medialnych ze Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie w 2018 r.


 7. Mariusz Dobkowski – Gnostycyzm jako początek zachodniej tradycji ezoterycznej. Dwa świadectwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego


 8. Gracjana Dutkiewicz – Istota i rola samorządu terytorialnego w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego


 9. Bartosz Kirchner – Liturgia jako gra w ujęciu Josepha Ratingera-Benedykta XVI w kontekście współczesnych przemian rytuału katolickiego – perspektywa kulturoznawcza


 10. Renata Siuda-Ambroziak – Surfing i wiara. Współczesny trybalizm (neo)pentakostalny w Brazylii


 11. Sławomir Sztajer – Religious symbolism and contemporary culture. The case of Europe