Członkowie

Zestawienie członków Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w roku 2017

 

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja

1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk
3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
8. Prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
9. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
10. Prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
11. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
12. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
13. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
14. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
15. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
16. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
17. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
18. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
19. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
20. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
21. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
22. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
23. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
24. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
25. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
26. dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
27. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
28. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
29. dr Leonard Pełka
30. dr Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
31. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
32. dr Ewa Stachowska Uniwersytet Warszawski
33. dr Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
34. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
35. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
36. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
37. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
38. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej
39. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński
40. mgr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu