Wydrukuj tę stronę

Przegląd Religioznawczy / The Religious Studies Review – 2 (268) 2018

 Spis treści / table of contents


 Cały numer / full text version


 1. Andrzej Wójtowicz – Porównawcze studia religii: pytania o status epistemologiczny pojęć podstawowych

Comparative studies of religion: questions of the epistemological status of basic concepts


 2. Andrzej Kasperek – Minimalistyczna odpowiedź na czasy kryzysu

A minimalist response to the time of crisis


 3. Maria Sroczyńska – Rytuały jako praktyki pamięci w transmisji pokoleniowej w refleksji socjologa religii

Rituals as the memory practices in generational transmission (in the reflection of sociologist of religion)


 4. Stella Grotowska – Autoetnografia jako metoda w badaniach nad religią

Autoethnography as a research method in the study of religion


 5. Joanna Winnicka-Gburek – Argumenty oskarżenia i obrony sentymentalizmu religijnego i estetycznego w dobie kryzysu

Arguments for the prosecution and defense of religious and aesthetic sentimentality in times of crisis


 6. Anna Szwed – „Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!”. Konstruowanie kryzysu rodziny w wypowiedziach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce – treści i funkcje

„The future comes through the family”. Constructing family crisis in the discourse of the Roman Catholic Church in Poland – contents and functions


 7. Aniela Różańska – Rola refleksyjności w kształtowaniu otwartej tożsamości religijnej młodzieży

The role of reflexivity in shaping the open religious identity of youth


 9. Rafał Cekiera – Papież Franciszek – swój czy obcy? Analiza treści forum portalu wPolityce.pl

Pope Francis: familiar or stranger? An analysis of the wPolityce.pl website forum content


 11. Renata Siuda-Ambroziak, Ewa Stachowska – Relacje pomiędzy religią a polityką na przykładzie tzw. kwestii aborcyjnej – analiza porównawcza Polska – Brazylia

The relationship between religion and politics on the basis of the so-called abortion issues – a comparative analysis between Poland and Brazil


88x31

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.