Przegląd Religioznawczy / The Religious Studies Review – 2 (268) 2018

 Spis treści / table of contents


 Cały numer / full text version


 1. Andrzej Wójtowicz – Porównawcze studia religii: pytania o status epistemologiczny pojęć podstawowych


 2. Andrzej Kasperek – Minimalistyczna odpowiedź na czasy kryzysu


 3. Maria Sroczyńska – Rytuały jako praktyki pamięci w transmisji pokoleniowej w refleksji socjologa religii


 4. Stella Grotowska – Autoetnografia jako metoda w badaniach nad religią


 5. Joanna Winnicka-Gburek – Argumenty oskarżenia i obrony sentymentalizmu religijnego i estetycznego w dobie kryzysu


 6. Anna Szwed –„Przyszłość ludzkości idzie przez rodzinę!”. Konstruowanie kryzysu rodziny w wypowiedziach Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce - treści i funkcje


 7. Aniela Różańska – Rola refleksyjności w kształtowaniu otwartej tożsamości religijnej młodzieży


 8. Ondrej Štefaňak – Religijność młodzieży słowackiej w procesie przemian


 9. Rafał Cekiera – Papież Franciszek – swój czy obcy? Analiza treści forum portalu wPolityce.pl


 10. Józef Baniak – Miejsce i rola obowiązkowego celibatu wśród czynników wywołujących kryzys tożsamości kapłańskiej i rezygnację księży z kapłaństwa instytucjonalnego w świetle ocen księży czynnych zawodowo w strukturach Kościoła Rzymskokatolickiego w Polsce. Od założeń do rzeczywistości


88x31

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.