Przegląd Religioznawczy / The Religious Studies Review – 1 (267) 2018

 Spis treści / table of contents 

(English version)


 Cały numer / full text version


 1. Zbigniew Drozdowicz – O Kościele katolickim bez namaszczenia

On the Roman Church without anointing


 2. Zbigniew Drozdowicz – Wstyd ujawniany. Glosa do dyskusji o Kościele katolickim (i nie tylko)

Shame revealed. Gloss to the discussion about the Catholic Church (and not only)


 3. Józef Baniak – Kryzys powołanych czy kryzys powołań? Zakonne powołania sióstr i braci w Polsce w latach 1900-2017

Crisis of the appointed or vocational crisis? The religious vocation of the sisters and brothers in Poland in the years 1900-2017


 4. Artur Jocz – Religijne i duchowe ambicje literatury polskiej. Wybrane przykłady

Religious and spiritual ambitions of Polish literature. Selected examples


 5. Jerzy Kaczmarek – Inscenizacje Parsifala Richarda Wagnera na Festiwalu w Bayreuth. Od sekularyzmu do postsekularyzmu

Stage productions Parsifals of Richard Wagner at The Festival in Bayreuth: From secularism to postsecularism


 6. Remigiusz T. Ciesielski – Obrazy współczesnej religijności w przekazach medialnych ze Światowego Spotkania Rodzin w Dublinie w 2018 r.

Images of today’s religiosity according to media coverage of the World Meeting of Families in Dublin 2018


 7. Mariusz Dobkowski – Gnostycyzm jako początek zachodniej tradycji ezoterycznej. Dwa świadectwa z okresu dwudziestolecia międzywojennego

Gnosticism as the beginning of the Western esoteric tradition. Two evidences from the interwar period


 8. Gracjana Dutkiewicz – Istota i rola samorządu terytorialnego w nauczaniu społecznym Kościoła katolickiego

The essence and role of local self-government in the social teaching of the Catholic Church


 9. Bartosz Kirchner – Liturgia jako gra w ujęciu Josepha Ratzingera – Benedykta XVI w kontekście współczesnych przemian rytuału katolickiego. Perspektywa kulturoznawcza

Liturgy as a game by Joseph Ratzinger – Benedict XVI in the context of contemporary changes of catholic ritual. Cultural studies perspective


 10. Renata Siuda-Ambroziak – Surfing i wiara. Współczesny trybalizm (neo)pentakostalny w Brazylii

Surfing and Faith. The contemporary Neo-Pentecostal tribalism in Brazil


 11. Sławomir Sztajer – Religious symbolism and contemporary culture. The case of Europe

Religious symbolism and contemporary culture. The case of Europe


88x31

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.