Wydrukuj tę stronę

Przegląd Religioznawczy – proces recenzji / Scientific journal “The Religious Studies Review” – External review procedure

 

Wszystkie artykuły naukowe publikowane w czasopiśmie „Przegląd Religioznawczy - The Religious Studies Review” poddawane są anonimowej recenzji. Proces recenzji przebiega dwuetapowo.

W pierwszym etapie redakcja czasopisma dokonuje wstępnej selekcji zgłoszonych tekstów, kierując się kryterium zgodności tematyki artykułów z profilem naukowym czasopisma, a także zgodności z tematem wiodącym przygotowywanego tomu.

W drugim etapie każdy artykuł naukowy jest recenzowany przez dwóch niezależnych recenzentów wskazanych przez redakcję czasopisma w oparciu o zasadę anonimowości. Oznacza to, że tożsamość autora recenzowanego artykułu nie jest ujawniana recenzentowi, jak również tożsamość recenzenta danego artykułu nie jest ujawniana autorowi. Na stronie internetowej czasopisma publikowana jest lista recenzentów, którzy opiniują zgłoszone artykuły.

Formularz recenzencki obowiązujący w Polskim Towarzystwie Religioznawczym dt. publikacji w kwartalniku naukowym „Przegląd Religioznawczy” (ISSN 1230-4379) –  zobacz.