Wydrukuj tę stronę

Członkowie Towarzystwa w roku 2019 / The members of association in 2019

Lp. | Tytuł/stopień naukowy | Imię | Nazwisko | Afiliacja

 1. prof. dr hab. Józef Baniak, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 2. prof. dr hab. Andrzej Bronk, Polska Akademia Nauk 
 3. prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 4. prof. dr hab. Halina Grzymała-Moszczyńska, Uniwersytet Jagielloński
 5. prof. dr hab. Henryk Hoffmann, Uniwersytet Jagielloński
 6. prof. dr hab. Mieczysław Jagłowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 7. prof. dr hab. Jerzy Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej 
 8. prof. dr hab. Krzysztof Kosior, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 9. prof. dr hab. Maria Libiszowska-Żółtkowska, Uniwersytet Warszawski
 10. prof. dr hab. Janusz Mariański, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
 11. prof. dr hab. Marek Melnyk, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 12. prof. dr hab. Jerzy Ochmann, Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego "Apeiron" w Krakowie
 13. prof. dr hab. Włodzimierz Pawluczuk, Uniwersytet Jagielloński
 14. prof. dr hab. Zbigniew Stachowski, Uniwersytet Rzeszowski
 15. prof. dr hab. Marek Szulakiewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 16. prof. dr hab. Andrzej Wójtowicz, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 17. dr hab. Witold Glinkowski, Uniwersytet Łódzki
 18. dr hab. Edward Jeliński, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 19. dr hab. Artur Jocz, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 20. dr hab. Leszek Karczewski, Politechnika Opolska
 21. dr hab. Andrzej Korczak, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 22. dr hab. Zdzisław Ryszard Kupisiński, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 23. dr hab. Halina Mielicka-Pawłowska, Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 24. dr hab. Agata Nalborczyk, Uniwersytet Warszawski
 25. dr hab. Anna Peck, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 26. dr hab. Piotr Przybysz, Uniwersytet Gdański
 27. dr hab. Aniela Różańska, Uniwersytet Śląski w Katowicach
 28. dr hab. Sławomir Sztajer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 29. dr hab. Lech Trzcionkowski, Uniwersytet Jagielloński
 30. dr Beata Guzowska, Uniwersytet Rzeszowski
 31. dr Gracjan Cimek, Akademia Marynarki Wojennej
 32. dr Gracjana Dutkiewicz, Akademia Marynarki Wojennej
 33. dr Juliusz Iwanicki, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 34. dr Maciej Karasiński, S.P University, Department of Foreign Languages, Liaoning, China
 35. dr Wojciech Klimski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 36. dr Marcin Lisak, Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego
 37. dr Andrzej Molenda
 38. dr Stanisław Musiał, Akademia Marynarki Wojennej
 39. dr Leonard Pełka 
 40. dr Iwona Jakimowicz-Pisarska, Akademia Marynarki Wojennej 
 41. dr Renata Siuda-Ambroziak, Uniwersytet Warszawski
 42. dr Ewa Stachowska Uniwersytet Warszawski
 43. dr Remigiusz Wiesław Szauer, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 44. ks. dr Mirosław Stanisław Wierzbicki, Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie
 45. dr Ryszard Wójtowicz, Uniwersytet Rzeszowski
 46. mgr Janetta Charuta-Kojkoł, Akademia Marynarki Wojennej
 47. mgr Krzysztof Chmielewski, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego
 48. mgr Maciej Godlewski, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 49. mgr Michalina Kieca, Uniwersytet Rzeszowski
 50. mgr Łukasz Kleska, Uniwersytet Rzeszowski
 51. mgr Paweł Kusiak, Akademia Marynarki Wojennej 
 52. mgr Katerina Novikowa, Uniwersytet Jagielloński
 53. mgr Ewelina Nyske, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Staszica w Pile