Aktualności

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Final Call for Papers) - Religion and religiosity in Polish context

Prof Jerzy Kojkoł and Ewa Stachowska, PhD would like to invite Polish scholars and researchers in religious studies to submit articles to “Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review” (no 4/2016). All submissions must engage topics related to Religion and religiosity in Polish context. More info

Narodowy Program Rozwoju Humanistyki (Final Call for Papers) - Religion and modern culture

Prof. Jerzy Kojkoł and Ewa Stachowska, PhD would like to invite Polish scholars and researchers in religious studies to submit articles to “Przegląd Religioznawczy – The Religious Studies Review”. All submissions must engage topics related to Religion in modern culture. More info.
 

Honorowy Prezes Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

Na posiedzeniu Zarządu Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 13.11.2015 r. przyjęto uchwałę o nadaniu prof. dr hab. Zbigniewowi Stachowskiemu tytułu „Honorowego Prezesa Polskiego Towarzystwa Religioznawczego”. Uchwała została przyjęta poprzez aklamację, prof. dr hab. Zbigniew Stachowski tytuł przyjął.

Nowe władze Polskiego Towarzystwa Religioznawczego

Na XVIII Walnym Zebraniu Sprawozdawczo-wyborczym Polskiego Towarzystwa Religioznawczego w dniu 17.06.2015 r. wybrane zostały nowe władze Towarzystwa. 
 
ZARZĄD:
Prezes  – prof. dr hab. Jerzy Kojkoł;
Wiceprezes – prof. dr hab. Zbigniew Drozdowicz;
Sekretarz naukowy – dr Ewa Stachowska;
Członek – prof. dr hab. Henryk Hoffmann;
Członek – dr hab. Artur Jocz.

IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. „Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata”

W dniach 17-20.06.2015 r. w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni odbył się organizowany przez PTR IV Międzynarodowy Kongres Religioznawczy pt. „Religia a społeczno-polityczne przemiany współczesnego świata”. Program Kongresu wraz z zestawieniem abstraktów oraz wystąpień panelowych dostępny jest na oficjalnej stronie internetowej wydarzenia: http://www.kongres.amw.gdynia.pl/index.php/pl/